داده های ماندگار لوگو 8 زیمنس

اهمیت و استفاده از داده های ماندگار لوگو 8 زیمنس

قطع برق از جمله اتفاقات رایجی است که در سیستم های الکتریکی بوقوع می پیوندد. وضعیت خروجی های PLC لوگو 8 با قطع برق و تغذیه، صفر میشود. در واقع plc پس از وصل برق در حالت آماده به کار است و هیچ فرمانی صادر نمی کند. این وضعیت می تواند چالش های مختلفی به همراه داشته باشد. برای غلبه بر این چالش ها می توان از داده های ماندگار لوگو 8 بهره برد.

اهیمت و استفاده از داده های ماندگار لوگو 8 زیمنس

با بهره مندی از این قابلیت در صورت قطع برق یا تغذیه plc، پس از وصل برق برنامه کاری از همان محلی که متوقف شده بود دوباره شروع به کار می کند. در این مقاله به بررسی این داده ها پرداخته ایم . با من همراه باشید.

لوگو 8 زیمنس

اهمیت plc ها در سیستم های اتوماسیون صنعتی بر کسی پوشیده نیست. انواع مختلفی از کنترل کننده های قابل برنامه ریزی با برندها و قابلیت های متفاوت در بازار موجود است. لوگو 8 زیمنس از جمله plc های پرکاربرد در کاربردهای کوچک تا متوسط است. این کنترل کننده قابلیت ها و مزایای متنوعی دارد که شما را برای استفاده از آن ترغیب می کند.

در مقاله های

قابلیت های لوگو 8 زیمنس” و “مزایای لوگو 8 زیمنس

به تشریح آن ها پرداخته ایم.

یکی دیگر از قابلیت های کلیدی این کنترل کننده، داده های ماندگار لوگو 8  است. در ادامه به بررسی اهمیت و نحوه استفاده از این قابلیت خواهیم پرداخت.

ساختار حافظه لوگو 8

در اینجا قصد بررسی جزئیات حافظه این plc را نداریم و یک طبقه بندی براساس تکنولوژی از آن بیان می کنیم. حافظه لوگو 8 را می توان به سه بخش تقسیم کرد:

حافظه برنامه

این بخش از plc محل ذخیره کردن داده های مربوط به برنامه اصلی است. برنامه نوشته شده توسط کاربر بر روی این حافظه ذخیره می شود. میزان فضای این حافظه بین مدل های مختلف ممکن است متفاوت باشد. گنجایش این بخش از حافظه تعیین کننده میزان برنامه ای است که می توان بر روی آن ذخیره کرد.

حافظه گذرا یا موقت

در طول اجرای فرآیندهای مختلف، لازم است plc بر روی برخی از داده ها پردازش هایی انجام دهد. به عنوان مثال داده های مربوط به یک سنسور دما که به ورودی آنالوگ لوگو 8 متصل است، به منظور تبدیل به داده دیجیتال و استفاده در فرآیند تصمیم گیری باید به صورت موقت ذخیره شود. این داده ها در حافظه موقت ذخیره می شوند. شایان ذکر است به صورت پیش فرض داده ها مختلف در این حافظه ذخیره می شوند.

حافظه نگهدارنده

این بخش از حافظه که مرتبط با داده های ماندگار لوگو 8 است، از تکنولوژی حافظه EEPROM استفاده می کند. داده های ذخیره شده روی این حافظه ها با قطع برق از بین نمی رود. برای پاک کردن داده این حافظه ها لازم است کاربر دستورات مشخصی را اجرا کند.

ساختار حافظه لوگو 8

منظور از داده ماندگار چیست؟

PLC ها به عنوان مغز متفکر سیستم های اتوماسیون صنعتی، بر کلیه اجزای سیستم نظارت می کنند. از کنترل تجهیزات روشنایی تا کنترل پیچیده ترین پروسه های تولید توسط PLC انجام می شود. این کنترل کننده ها برای انجام عملیات محاسباتی و … نیاز به داده های مختلفی دارند که در حافظه آن ها ذخیره می شود. به عنوان مثال وقتی فرمان روشن شدن تجهیزات روشنایی صادر می شود، این وضعیت در حافظه کنترل کننده ذخیره شده و براساس آن به کار خود ادامه می دهد.

به صورت پیش فرض داده های مربوط به دستورات و فرمان های PLC با قطع برق و تغذیه ، صفر میشوند. مگر اینکه این داده از نوع ماندگار انتخاب شده باشد. در واقع منظور از داده های ماندگار لوگو 8، داده هایی است که با قطع برق از بین نمی رود. این داده ها یا دستورات با نام های ماندگار، پایدار، Retain ، Retentive و Retentivity شناخته می شوند.

هنگام استفاده از Logo 8، می توانید از حافظه نگهدارنده برای متغیرها یا پرچم هایی که باید مقادیر خود را حفظ کنند، استفاده کنید. با ذخیره این مقادیر در حافظه نگهدارنده، PLC می تواند آنها را در زمان وصل برق بازیابی کند. این قابلیت به برنامه شما اجازه می دهد بدون از دست دادن داده های حیاتی به کار خود ادامه دهد.

اهمیت داده های ماندگار لوگو 8

در خیلی  از پروژه ها برای ما مهم است که با قطع شدن برق و وصل مجدد آن، نتیجه اجرای دستورات مهم قبلی حفظ شده و ماندگار باشند. به عنوان یک مثال ساده فرض کنید بوسیله یک PLC می خواهیم کنترل روشنایی یک سوله صنعتی را بر عهده بگیریم. زمانی که فرمان استارت به PLC میدهیم؛ سیستم روشنایی روشن و با فرمان استپ خاموش میشود.

اهمیت داده های ماندگار لوگو 8

در حالت عادی وضعیت خروجی مرتبط با روشنایی در حافظه گذرا ذخیره می شود. در این صورت اگر سیستم روشنایی روشن باشد و برق قطع شود؛ با وصل مجدد برق لازم است دوباره استارت روشنایی انجام شود. اما در صورت استفاده از داده های ماندگار لوگو 8 برای کنترل روشنایی، با این چالش مواجه نخواهیم شد.

روال کار به این صورت است که پس از انجام عملیات راه اندازی (استارت)، وضعیت خروجی در حافظه نگهدارنده ذخیره می شود. با قطع برق سیستم روشنایی  و plc خاموش می شوند. کنترل کننده پس از روشن شدن، ابتدا وضعیت داده های ذخیره شده در حافظه نگهدارنده را بررسی و در برنامه جایگزین می کند. در این صورت با وصل مجدد برق و بدون نیاز به استارت دوباره، روشنایی روشن شده و فقط زمانی خاموش می گردد که فرمان استپ را به آن اعمال کنیم.

چطور یک داده ماندگار برای لوگو 8 تعریف کنیم؟

پس از آشنایی با ماهیت و اهمیت داده های ماندگار لوگو 8، با ذکر دو مثال کاربردی به بیان روش تعریف این داده ها می پردازیم:

مثال اول: ذخیره خروجی فلیپ فلاپ RS

برای اینکار با دابل کلیک بر روی بلوک RS ، پنجره تنظیمات باز می شود. در این پنجره با زدن تیک گزینه Retentivity، وضعیت خروجی فلیپ فلاپ در حافظه نگهدارنده ذخیره می شود. با اینکار در صورت قطع برق و وصل دوباره آن، وضعیت ذخیره شده برای خروجی فلیپ فلاپ به Q1 اعمال می شود. عبارت Rem = on نشاندهنده فعال شدن این قابلیت است. در صورتی که این قابلیت فعال نشود، عبارت Rem = off نشان داده می شود.

ذخیره خروجی فلیپ فلاپ RS

مثال دوم: حفظ زمان سپری شده از تایمر On-Delay

ذخیره وضعیت تایمرها از جمله رایج ترین کاربردهای داده های ماندگار لوگو 8 زیمنس است. در این حالت نیز مانند مثال قبل به راحتی با زدن تیک گزینه Retentivity، می توانید وضعیت تایمر را در حافظه ماندگار ذخیره کنید. اگر گزینه Retentivey را برای بلوک On-Delay فعال کنیم، با قطع برق، مقدار زمان سپری شده از تایمر در حافظه ماندگار LOGO8 ذخیره میشود و با وصل مجدد برق، از همان زمان قبلی اقدام به ادامه سپری شدن زمان می نماید.

حفظ زمان سپری شده از تایمر On-Delay

جمع بندی

لوگو 8 زیمنس از جمله plc های پرکاربرد در صنایع مختلف است. قطع برق یا تغذیه لوگو 8 منجر به از دست رفتن داده های سیستم می شود. از دستن رفتن داده های حیاتی سیستم، یکی از چالش های اصلی سیستم های کنترلی است. برای غلبه بر این چالش، می توان از قابلیت داده های ماندگار لوگو 8 زیمنس استفاده کرد.  با فعال کردن این قابلیت، داده های مورد نظر به جای حافظه گذرا، در حافظه مادگار ذخیره شده و با قطع برق از دست نمی روند.