لیست قیمت فیوز مینیاتوری زیمنس

فیوز مینیاتوری زیمنس، نوعی فیوز الکترونیکی هستند که برای محافظت از سیستم الکتریکی در برابر جریان های برق بالا و پیک های جریان استفاده می شوند. در لیست قیمت کلید مینیاتوری زیمنس، میتوانید قیمت های مختلف را با توجه به نوعشان و ویژگی خاصی که دارند مشاهده کنید.

برخی از ویژگی هایی که میتواند قیمت کلیدها را تحت تاثیر قرار دهند شامل ظرفیت جریان، ولتاژ رده و قابلیت تحمل بالا در برابر دما و شوک الکتریکی هستند.

  • در لیست زیر، می توانید قیمت فیوز مینیاتوری در زیمنس کالا را مشاهده و با کلیک بر روی هر کدام به صفحه مربوطه هدایت، تا مشخصات و در صورت نیاز اقدام به خرید نمایید.
کلید مینیاتوری زیمنس 3 پل 40 آمپر تیپ C

فیوز مینیاتوری زیمنس، نوعی فیوز الکترونیکی هستند که برای محافظت از سیستم الکتریکی در برابر جریان های برق بالا و پیک های جریان استفاده می شوند. در لیست قیمت کلید مینیاتوری زیمنس، میتوانید قیمت های مختلف را با توجه به نوعشان و ویژگی خاصی که دارند مشاهده کنید.

برخی از ویژگی هایی که میتواند قیمت کلیدها را تحت تاثیر قرار دهند شامل ظرفیت جریان، ولتاژ رده و قابلیت تحمل بالا در برابر دما و شوک الکتریکی هستند.

  • در لیست زیر، می توانید قیمت فیوز مینیاتوری در زیمنس کالا را مشاهده و با کلیک بر روی هر کدام به صفحه مربوطه هدایت، تا مشخصات و در صورت نیاز اقدام به خرید نمایید.
فیوز مینیاتوری زیمنس
تصویرقیمتتعدادپلولتاژجریانقدرت قطعتوضیحاتنام محصولکد فنیhf:att:pa_tedade-polhf:att:pa_voltajhf:att:pa_jarianhf:att:pa_ghodrat-ghat